Mitt Öga förlags logotyp är texten skissad i orange  
 
M i t t   Ö g a   F ö r l a g

Startsidan
 
Böcker & CD
Åttonde stadgan
En bra dag att dö på

Mitt öga - Återkomsten - ny bok

Gud är en burk Coca-Cola

Dansande Fågelskrämma
Mitt Öga
En pappas dagbok
Radiosatiren Aqua Veritas
 
Beställ 
Författare
Pelle Lindblom
 
Förlaget
Kontakta oss
Pressinformation
Bokandlarinformation
 

Mitt Öga förlag

Mitt Öga Förlag startades sensommaren 2003. Titeln Gud är en burk Coca-Cola blev då förlagets första utgivning.
 
I ett första skede ger förlaget ut och säljer nya och tidigare utgivningar av författaren Pelle Lindblom. Men efter hand planeras utgivning och försäljning även av andra titlar och författare. Förlaget är mest intresserat av skönlitterära texter som med filosofisk underton, på ett intressant och vaket sätt, brottas med ontologiska frågeställningar i nutiden.
 
Förlaget har tagit namn efter Pelle Lindbloms krönikesamlig Mitt Öga som gavs ut 2000.

Romanen Gud är en burk Coca Cola har getts ut med stöd från Norrbottens läns landsting.

Förlaget drivs i samarbete med Revikus - Redovisning, kultur och service.
 
       
             Mitt Öga Förlag   info@mittogaforlag.se   070 - 692 93 37